Bioesen dodatci za stočnu hranu
Bioesen doo
Bioesen dodatci za stočnu hranu

PROIZVODNJA DODATAKA ZA STOČNU HRANU
- ALTERNATIVA ANTIBIOTICIMA -

linija

Bioesen preparati predstavljaju dobru zamenu za antibiotike, sulfonamide i kokcidiostatske preparate

Bioesen

Bioesen

Bioesen

Bioesen

bela linija

Bioesen doo, farma Mokrin

linija

Strategija razvoja “Bioesen” doo , bazirana na iskustvima prethodnog poslovanja u oblasti stočarstva, rezultirala je kupovinom farme za uzgoj svinja u Mokrinu, početkom 2007. godine. Farma se nalazi na regionalnom putu Kikinda–Mokrin, i smeštena je na poljoprivrednom imanju od 40 ha. Farma svinja “Bioesen” doo u Mokrinu je komercijalna farma zatvorenog tipa. U toku renoviranja objekata i nabavke najsavremenije opreme, istovremeno se pristupilo strogoj selekciji i genetskom napretku osnovnog stada na farmi.

Potpisan je Ugovor o saradnji sa genetskom kućom Topigs iz Holandije, koja je doprinela da farma postiže proizvodne rezultate koji su na nivou zavidnih rezultata u razvijenom zemljama, uz stalno poboljšanje klaničnih osobina i kvaliteta polutki na liniji klanja.

Farma poseduje savremeni centar za veštačko osemenjavanje svinja.

Zdravstvenu zaštitu životinja na farmi kao i vršenje poslova po programu mera vrši sopstvena veterinarska služba “Mokrinvet” koju čine tri doktora veterinarske medicine i veterinarski tehničari. Poslove matičenja životinja i sve mere za postizanje zadatog odgajivačkog cilja vrši sopstvena Osnovna odgajivačka organizacija.

U krugu kompleksa farme nalazi se objekat mešaone stočne hrane sa magacinima za smeštaj sirovina i automatskom mešaonom opremljenom savremenom opremom i unutrašnjim silosima proizvođača Gruber technik iz Austrije. Mešaona je koncipirana tako da, u kompjuterski vođenom procesu po zadatim recepturama i preciznim automatskim odmeravanjima sirovina, proizvede hranu u količini i kvalitetu, koji zadovoljava kompletne potrebe farme za stočnom hranom.

Mešaona poseduje opremu za peletiranje stočne hrane čime se dodatno poboljšava kvalitet hrane za životinje. U proizvodnji stočne hrane proizvodi od zrna soje se preradjuju u pogonu za preradu soje koji se nalazi na farmi, koji čine ekstruder za proizvodju sojinog griza i presa za proizvodnju sojine pogače uz izdvajanje sirovog sojinog ulja.

Magacine za smeštaj sirovina čine silosi kapaciteta 3000 t i podno skladište kapaciteta 1500 t. Silosi su funkcionalno povezani sa kompleksom mešaone stočne hrane. “Bioesen” doo se bavi ratarskom proizvodnjom na 1000 ha poljoprivrednog zemljista u državnom vlasništvu.

Na ovaj način stvorena je zaokružena tehnološka celina od ratarske proizvodnje, tj. proizvodnje sirovina za stočnu hranu, proizvodnje stočne hrane, do kompletne proizvodnje konačnog proizvoda farme, tj. tovljenika.

Kompletan proces proizvodnje na farmi vode kvalifikovani radnici na farmi koji pružaju punu posvećenost postavljenim cijevima, kako bi se proizvodnja svinja razvijala u željenom pravcu i kako bi dostigli nivo proizvodnje i poslovnosti kojem težimo.

Kapaciteti Bioesen farme

linija

  • Godišnji kapacitet 20.000 tovljenika

  • Topigs-Norsvin genetika

  • Zatvoren ciklus proizvodnje

  • Centar za veštačko osemenjavenje

  • Veterinarska služba

  • Mešaona stočne hrane peletirana kapaciteta 6 t/h

  • Proizvodnja Sojinog griza i sojine pogače

  • Silosi kapaciteta 3.000 t

Topigs-Norsvin genetika

linija

linija

misija i vizija

Naš kupac je naš prioritet

Želimo da po posvećenosti kvalitetu i našoj snažnoj etici posebnu pažnju obratimo na naše sadašnje ali i buduće klijente. Naši planovi su pažljivo izrađeni kako bi pružili maksimalnu sigurnost i pogodnost našim klijentima. Mi se možemo pohvaliti proizvodima koji ispunjavaju različite potrebe naših kupaca. Za sva pitanja koja bi nam želeli postaviti o našem poslovanju, ponudi i proizvodnom programu slobodno nam se obratite a mi ćemo se potruditi da Vam u što kraćem roku izađemo u susret.


kontaktirajte nas

 

logo bioesen

Dodaci ishrani za ŽIVINU

linija

Kompanija Bioesen pruža širok spektar proizvoda za dodatke u ishrani živine, bilo da se bavite uzgojem koka nosilja ili ćuraka. Počevši od kompletne stočne hrane i dodataka ishrani pa sve do premiksa.


DODACI ISHRANI ZA ŽIVINU

dodaci ishrani za kokoske

 

 

dodaci ishrani za kokoske

Dodaci ishrani za SVINJE

linija

U svakoj fazi razvoja, tova i reprodukcije, prehrambene potrebe svinja se menjaju. Zbog toga smo razvili dodatke ishrane prilagođene svinjama i njihovim potrebama. Ovim konceptom smo omogućili da prasad, svinje u tovu i reprodukciji dobiju tačno ono što to im je potrebno za svaku fazu njigovog razvoja.


DODACI ISHRANI ZA SVINJE

 

 

Dodaci ishrani za GOVEDA

linija

Kompanija Bioesen pruža širok spektar proizvoda za dodatke u ishrani goveda, bilo da se bavite uzgojem tovnih, mlečnih goveda ili da se bavite uzgojem teladi.

Naši proizvodi za dodatke u ishrani muznih krava, junadi i teladi su prilagođeni potrebama životinja. Kombinacija preparata, uputstava i stručnih saveta daju Vam vaš poseban program ishrane.


DODACI ISHRANI ZA GOVEDA

dodaci ishrani za kokoske
linija

All rights reserved © 2020 Bioesen DOO

Design, Studio Digital , Novi Sad

pozovite nas odmah  POZOVITE NAS ODMAH