Bioesen dodatci za stočnu hranu
Bioesen doo
Bioesen dodatci za stočnu hranu

PROIZVODNJA DODATAKA ZA STOČNU HRANU
- ALTERNATIVA ANTIBIOTICIMA -

linija

Bioesen preparati za kokoši

 

bela linija
Bioesen
Herbakoks

 

Herbakoks

ORIGINAL FORMULA
PRIRODAN PROIZVOD
IDEALAN KAO DODATAK HRANI U ORGANSKOM ŽIVINARSTVU

 

Sastav i način primene

SASTAV Kombinacija ulja iz lekovitih biljaka, soli organskih kiselina, dekstroza, NaCl, nosač.
NAMENA PROIZVODA Stvara u digestivnom traktu negativne uslove za razvoj kokcidija iz reda Eimeria.
DEJSTVO Visok sadržaj fenola dobijenih posebnim tehnološkim postupkom iz eteričnog ulja origana, obezbeđuje izrazito povoljno dejstvo ovog dodatka hrani na korisnu mikrofloru digestivnog trakta živine i istovremeno inhibitorno dejstvo na patogene mikroorganizme! Takođe, fenolna komponeta dodataka stvara u digestivnom traktu negativne uslove za razvoj kokcidija iz reda Eimeria, što daje poseban značaj primeni ovog dodatka za hranu. HERBAKOKS je idealan dodatak za hranu namenjen organskom stočarstvu.
NAČIN PRIMENE Kroz hranu za živinu. Primenjuje se u profilaktičke svrhe u količini od 50 - 100 g proizvoda na 100 kg gotove smeše za živinu, zavisno od stepena ugroženosti. Primenjuje se u hrani za piliće od prvog dana života pa sve do završetka proizvodnog ciklusa. DOZIRANJE: Preparat se primenjuje umešan u hranu. Ravnomerno treba umešati 0.5 - 1 kg preparata u 1 tonu hrane. Koristiti sve vreme tova.
NAPOMENA KARENCA: Za ovaj biljni proizvod ne postoji karenca za meso živine.
NEŽELJENI EFEKTI Nema
NAČIN ČUVANJA Na suvom, hladnom i mračnom mestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja.
PAKOVANJE 10 kg, 1 kg i 100 g
ROK UPOTREBE 12 meseci

kokosi

Bioesen
Bioesen
essendiar

 

Essendiar

ORIGINAL FORMULA
PRIRODAN PROIZVOD
IDEALAN KAO DODATAK HRANI U ORGANSKOM ŽIVINARSTVU

 

Sastav i način primene

SASTAV Kombinacija ulja iz lekovitih biljaka, soli organskih kiselina, dekstroza, NaCl, nosač.
NAMENA PROIZVODA Stvara u digestivnom traktu negativne uslove za razvoj kokcidija iz reda Eimeria.
DEJSTVO Ima stimulativno dejstvo na razvoj korisne mikroflore digestivnog trakta životinja, mirisom i blagotvornim efektima lekovitog bilja se pospešuje apetit, potpomaže brži prirast i obezbeđuje bolja konverzija hrane. Upotrebom proizvoda celim tokom tova, obezbeđuje se održavanje fiziološkog statusa gastrointestinalnog trakta životinja. Zahvaljujući kombinaciji ulja iz lekovitog bilja ESSENDIAR stvara nepovoljne uslove za razvoj bakterija iz roda Escerichia coli.Ne stvara biorezidue, neškodljiv je i može se bez ograničenja koristiti do poslednjeg dana tova.
NAČIN PRIMENE Preparat Essendiar se koristi kroz hranu za životinje. Koristiti sve vreme tova bez ikakvih ograničenja. DOZIRANJE: Ravnomerno umešati 1 kg proizvoda u 1 tonu gotove hrane za životinje.
NAPOMENA /
NEŽELJENI EFEKTI Nema
NAČIN ČUVANJA Na suvom, hladnom i mračnom mestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja.
PAKOVANJE 10 kg, 1 kg i 100 g
ROK UPOTREBE 12 meseci

kokosi

Bioesen
essensol

 

Essensol solucija

ORIGINAL FORMULA
PRIRODAN PROIZVOD
IDEALAN KAO DODATAK HRANI U ORGANSKOM ŽIVINARSTVU

 

Sastav i način primene

SASTAV Kombinacija ulja iz lekovitih biljaka, nosač alkohol.
NAMENA PROIZVODA /
DEJSTVO Aktivni sastojci esencijalnih biljnih ulja su najefikasnija alternativa antibioticima. Sprečavaju kolinizaciju i umnožavanje patogenih mikroorganizama u digestivnom traktu živine, favorizuju korisnu mikrofloru, poboljšavaju prirast, nosivost i opšte zdravstveno stanje. Ublažavaju posledice stresa, ispoljavaju antioksidativno dejstvo i stimulišu imunološki odgovor organizma u svim fazama tova ili nošenja jaja. Mogu se kontinuirano primenjivati u vodi za piće jer posle primene ne zaostaju rezidue u tkivima i jajima živine.
NAČIN PRIMENE Kroz vodu za napajanje živine. DOZIRANJE: Sadržaj bočice - 50ml, sipati u 10 litara vode.
NAPOMENA Nema ograničenja primene. Može se koristiti sve vreme tova odnosno perioda eksploatacije nosilja, kao i kod roditeljskih jata.
NEŽELJENI EFEKTI Nema
NAČIN ČUVANJA Na sobnoj temperaturi, zaštićeno od svetlosti.
PAKOVANJE 50 ml
ROK UPOTREBE 12 meseci

kokosi

Bioesen
essensol

 

Herbaživ

ORIGINAL FORMULA
PRIRODAN PROIZVOD
IDEALAN KAO DODATAK HRANI U ORGANSKOM ŽIVINARSTVU

 

Sastav i način primene

SASTAV Kombinacija ulja iz lekovitih biljaka, nosač alkohol.
NAMENA PROIZVODA /
DEJSTVO Aktivni sastojci esencijalnih biljnih ulja su najefikasnija alternativa antibioticima. Sprečavaju kolinizaciju i umnožavanje patogenih mikroorganizama u digestivnom traktu živine, favorizuju korisnu mikrofloru, poboljšavaju prirast, nosivost i opšte zdravstveno stanje. Ublažavaju posledice stresa, ispoljavaju antioksidativno dejstvo i stimulišu imunološki odgovor organizma u svim fazama tova ili nošenja jaja. Mogu se kontinuirano primenjivati u vodi za piće jer posle primene ne zaostaju rezidue u tkivima i jajima živine.
NAČIN PRIMENE Kroz vodu za napajanje živine. DOZIRANJE: Sadržaj bočice - 50ml, sipati u 10 litara vode.
NAPOMENA Nema ograničenja primene. Može se koristiti sve vreme tova odnosno perioda eksploatacije nosilja, kao i kod roditeljskih jata.
NEŽELJENI EFEKTI Nema
NAČIN ČUVANJA Na sobnoj temperaturi, zaštićeno od svetlosti.
PAKOVANJE 50 ml
ROK UPOTREBE 12 meseci

kokosi

Bioesen
Multiacid-Ž

 

Multiacid-Ž

DODATAK HRANI ZA ŽIVINU - ZAKISELJIVAČ
IDEALAN KAO DODATAK ZA HRANU NAMENJEN ORGANSKOM ŽIVINARSTVU

 

Sastav i način primene

SASTAV Organske kiseline, etarska ulja, biljni ekstrakti na organskim i neorganskim nosačima.
NAMENA PROIZVODA Konzervisanje i dekontaminacija hrane za živinu i inhibicija rasta mikroorganizama.
DEJSTVO Zahvaljujući svom jedinstvenom sastavu, delovanje proizvoda je složeno, i ogleda se u smanjenju pH vrednosti u hrani i digestivnom traktu, antioksidativnom delovanju, smanjenju puferskog kapaciteta kao i antiseptičnom, baktericidnom i fungicidnom dejstvu. Primenom proizvoda ostvaruju se mnogostruki efekti kao što su : povećanje konzumacije hrane, povećanje usvojivosti hranljivih materija, povećanje produktivnih performansi, smanjenje mortaliteta, povećanje prirasta bez upotrebe antibiotika kao promotora rasta, smanjenje broja patogenih mikroorganizama naročito salmonele i E. Coli, te proizvodnja zdravog živinskog mesa i jaja.
NAČIN PRIMENE Primenjuje se kroz hranu za živinu. Kao stabilan i visokoprotočan proizvod se lako umešava sa ostalim komponentama u proizvodnji hrane. Može se primeniti u organskoj proizvodnji mesa i jaja. DOZIRANJE: Ravnomerno umešati 2 kg proizvoda na jednu tonu gotove smeše
NAPOMENA Za ovaj proizvod ne postoji karenca.
NEŽELJENI EFEKTI Nema
NAČIN ČUVANJA Na suvom, hladnom i tamnom mestu, zaštićeno od glodara i ptica
PAKOVANJE 20 kg
ROK UPOTREBE 12 meseci

 

PREUZMITE DOKUMENTACIJU

kokosi

misija i vizija

Naš kupac je naš prioritet

Želimo da po posvećenosti kvalitetu i našoj snažnoj etici posebnu pažnju obratimo na naše sadašnje ali i buduće klijente. Naši planovi su pažljivo izrađeni kako bi pružili maksimalnu sigurnost i pogodnost našim klijentima. Mi se možemo pohvaliti proizvodima koji ispunjavaju različite potrebe naših kupaca. Za sva pitanja koja bi nam želeli postaviti o našem poslovanju, ponudi i proizvodnom programu slobodno nam se obratite a mi ćemo se potruditi da Vam u što kraćem roku izađemo u susret.


kontaktirajte nas

 

logo bioesen

Dodaci ishrani za ŽIVINU

linija

Kompanija Bioesen pruža širok spektar proizvoda za dodatke u ishrani živine, bilo da se bavite uzgojem koka nosilja ili ćuraka. Počevši od kompletne stočne hrane i dodataka ishrani pa sve do premiksa.


DODACI ISHRANI ZA ŽIVINU

dodaci ishrani za kokoske

 

 

dodaci ishrani za kokoske

Dodaci ishrani za SVINJE

linija

U svakoj fazi razvoja, tova i reprodukcije, prehrambene potrebe svinja se menjaju. Zbog toga smo razvili dodatke ishrane prilagođene svinjama i njihovim potrebama. Ovim konceptom smo omogućili da prasad, svinje u tovu i reprodukciji dobiju tačno ono što to im je potrebno za svaku fazu njigovog razvoja.


DODACI ISHRANI ZA SVINJE

 

 

Dodaci ishrani za GOVEDA

linija

Kompanija Bioesen pruža širok spektar proizvoda za dodatke u ishrani goveda, bilo da se bavite uzgojem tovnih, mlečnih goveda ili da se bavite uzgojem teladi.

Naši proizvodi za dodatke u ishrani muznih krava, junadi i teladi su prilagođeni potrebama životinja. Kombinacija preparata, uputstava i stručnih saveta daju Vam vaš poseban program ishrane.


DODACI ISHRANI ZA GOVEDA

dodaci ishrani za kokoske
linija

All rights reserved © 2020 Bioesen DOO

Design, Studio Digital , Novi Sad

pozovite nas odmah  POZOVITE NAS ODMAH